Sơ đồ mặt bằng căn hộ Tháp Doanh Nhân – Boss Tower

Sơ đồ mặt bằng căn hộ Tháp Doanh Nhân – Boss Tower

Tòa Tháp Doanh Nhân thiết kế 52 tầng với hơn 600 căn hộ: 1 sàn gồm 15 căn diện tích từ 48m2, 50m2,  75m2, 95 m2, 100m2 và 135 m2

mat-bang-can-ho-dien-hinh-du-an-chung-cu-thap-doanh-nhan-boss-tower

                           Mặt bằng điển hình Tòa Tháp Doanh Nhân – Boss Tower

Sau đây là một số thiết kế điển hình căn hộ bạn có thể tham khảo:

Cụ thể thiết kế căn 01 Tháp Doanh Nhân – Boss Tower:

Mặt bằng căn 1 Tháp Doanh Nhân - Boss Tower

Mặt bằng căn 1 Tháp Doanh Nhân – Boss Tower

Mặt bằng căn 15 Tháp Doanh Nhân - Boss Tower

Mặt bằng căn 15 Tháp Doanh Nhân – Boss Tower

Mặt bằng căn 12 Tháp Doanh Nhân - Boss Tower

Mặt bằng căn 12 Tháp Doanh Nhân – Boss Tower

Mặt bằng căn 12 Tháp Doanh Nhân - Boss Tower

Mặt bằng căn 12 Tháp Doanh Nhân – Boss Tower

Mặt bằng căn 11 Tháp Doanh Nhân - Boss Tower

Mặt bằng căn 11 Tháp Doanh Nhân – Boss Tower

Mặt bằng căn 09 Tháp Doanh Nhân - Boss Tower

Mặt bằng căn 09 Tháp Doanh Nhân – Boss Tower

Mặt bằng căn 07 Tháp Doanh Nhân - Boss Tower

Mặt bằng căn 07 Tháp Doanh Nhân – Boss Tower

Mặt bằng căn 05 Tháp Doanh Nhân - Boss Tower

Mặt bằng căn 05 Tháp Doanh Nhân – Boss Tower

Mặt bằng căn 04 Tháp DOanh Nhân - Boss Tower

Mặt bằng căn 04 Tháp DOanh Nhân – Boss Tower

Xem thêm: , ,
TOP